Romans

Paradijs in tranen

Deze roman neemt u mee naar de straten en stegen van een
stad in de derde wereld. Het is niet zomaar een stad in zomaar een land, maar een stad in een land waar Nederland een nauwe band mee heeft gehad: Paramaribo in Suriname.
Amrita en Soenil zijn nog jong. Ze hebben weinig levenservaringen opgedaan, maar nu moeten ze een weg zoeken in een wereld van geloof, ongeloof en bijgeloof. Anansi-spinnen, maar ook bewonderenswaardige ex-leprozen kruisen hun pad en de laatsten bepalen Amrita en Soenil bij fundamentele levensvragen. De politieke en sociale verwikkelingen in het Suriname van de jaren tachtig vinden hun uitbeelding in de aangrijpende gebeurtenissen rond Amrita en Soenil.

'Paradijs in tranen' maakt duidelijk hoe het evangelie aan
‘betraande bruine en blanke gezichten zicht geeft op een nieuw paradijs’,
zo schrijft ds. J.W.Roosenbrand in een opstel dat speciaal in dit
boek is opgenomen voor diegenen, die meer willen weten over Suriname als
smeltkroes van culturen en religies.

Uitgeverij: www.uitgeverijmes.nl
ISBN 90 6047 959 9

€ 3,95 | refoboek.com

Bekijken

Onder dezelfde hemel

Lucy, een jonge Surinaamse vrouw, verhuist tijdelijk naar Nederland
omdat haar dochtertje na een bijna fataal ongeluk specialistische medische zorg nodig heeft. Lucy hoopt in Nederland het geluk te vinden, samen met haar vriend Lesley, die ook in Nederland is. Maar het geluk is nog niet voor haar weggelegd. Groot zijn Lucy’s vragen rond Lesley. Hij is ondergedoken in Amsterdam nadat hij in de problemen is gekomen met de militaire bevelhebbers van Suriname. Hij laat zich zelden zien. Met zjin afwijzende houding ten opzichte van haar heeft Lucy het heel moeilijk.
Haar vrijwilligerswerk in de bibliotheek van het asielzoekerscentrum biedt haar enige afleiding. Daar ontmoet ze Dirk, een collega-vrijwilliger die Bijbelstudies geeft. Hij zet haar aan het denken over wezenlijke vragen, maar brengt haar ook in verwarring als hij verliefd op haar wordt. Lucy weet niet wat ze met zijn liefde aan moet. Ondanks alles wil ze Lesley niet ontrouw worden. Waar kan Lucy houvast vinden? Is er iemand die haar kan helpen? En is er nog hoop voor Lesley?

Uitgeverij: www.kok.nl
ISBN 139789029717144

€ 9,99 | bol.com

Hoop voor verslaafden

Dirk zit achter zijn bureau voor zich uit te staren. Vergeten is het vele nakijkwerk. Onnadenkend spelen zijn vingers met een dun luchtpostvelletje terwijl hij onafgebroken naar de foto op de Surinaamse kalender voor hem kijkt. Langzaam wordt deze wazig.
De kleurige, creoolse vrouwen achter de tafel met paprika’s, komkommers en kousenband, vervagen tot een zelf gecreëerd helder beeld. Het geluk lijkt soms zo ver weg te zijn. Voor Dirks gevoel ligt er een oceaan tussen hem en het geluk. Dan komt Lois met haar beschrijving van ‘kafka en lisad’. Daarin wordt op een beeldende manier de drugsproblematiek voor ogen geschilderd. Zowel in Suriname als in Nederland komen de hoofdpersonen Lucy en Dirk in aanraking met verslaafden. Heftige dingen vinden dan plaats. De grenzen vallen weg en uiteindelijk vormt de oceaan geen belemmering meer. Ook de geestelijke leegte in het bestaan van Lisa en Ilona houdt niet de overhand. Engelen, die afdalen tot op de bodem van ons bestaan, ook in dat van de verslaafde, dragen onze nood naar boven. De ladder in de droom van Jakob zegt daar iets essentieels over...

Uitgeverij: www.kok.nl
ISBN 139789075613438

€ 7,95 | bol.com

Spetterend geweld

John Borta deelt in zijn land min of meer de lakens uit. De vader van Elise wil graag een betere relatie met deze belangrijke man en pocht over zijn knappe stiefdochter. John laat zijn oog op haar vallen en wordt verliefd. Zijn dubieuze praktijken – die met drugs en criminaliteit te maken hebben staan zijn veroveringsdrang uiteindelijk niet in de weg. Elise, die als begeleidster in een kindertehuis werkt, krijgt te maken met een zinloze moord op een blanke man. Door deze gebeurtenis raakt ze behoorlijk overstuur, maar John weet haar te troosten. Else raakt als onervaren en positief christelijk meisje hoe langer hoe meer onder de indruk van zijn charmes. Het lijkt erop dat hij zich voegt naar haar wensen, wanneer ze in zijn jacht de rivier oversteken. Het schuim van opspattende golven vormt een watergordijn en dit vertroebelt het zicht op het een en ander. Het geldt helaas ook voor geestelijke dimensies. Pa Harold wordt door traumatische gebeurtenissen getroffen.Hij verandert totaal van inzicht en John hoeft, wat hem betreft, niet langer de toekomstige echtgenoot van Elise te worden. Maar de gedachten van Elise zijn al teveel door John in beslag genomen. Hierdoor staat ze niet meer open voor kritiek van pa Harold. Als John haar vertelt dat hij zich wil laten dopen, gaat zij helemaal overstag. Beelden van krokodillen en andere bloeddorstige dieren die haar geluk bedreigen, weet John weg te wuiven. Het blijft onzeker of John de indruk die hij bij Elise wekt, ook werkelijk zal waarmaken!

Uitgeverij: www.visionuitgeverij.nl
ISBN 9789075613476

€ 7,95 | bol.com

Gevlucht uit Afghanistan

De jonge Afghaan Parwish vlucht in opdracht van zijn ouders naar Nederland. Daar komt hij na een avontuurlijke reis terecht in een asielzoekerscentrum.
Hij hoopt het meisje die hij in Afghanistan ontmoet heeft en die een onuitwisbare indruk op hem heeft gemaakt, weer te ontmoeten. Maar hoe kan hij haar bereiken? Hij heeft geen idee, waar ze is gebleven. Wel ontmoet hij een Afghaan die uit hetzelfde gebied komt als Parwish. Samen beleven ze van alles en gaan ze op zoek. Wat is werkelijk waardevol in hun onzeker leven?

Uitgeverij: www.visionuitgeverij.nl
ISBN13 9789075613544

€ 13,95 | bol.com

Stervende vrijheid...

In Iran broeit er ondergronds veel verzet tegen de gewelddadige praktijken van de leiders van het land. Hassan en Koorosh verlangen intens naar vrijheid. Is dit haalbaar? Kan iets of iemand hen hierbij helpen? Allebei worden ze verliefd. Geeft Zahra Hassan haar hart? Vergezelt Aminah Koorosh op zijn zoektocht naar geluk? Relaties dreigen opgeslokt te worden, maar een andersoortige relatie blijkt niet stuk te kunnen lopen.
Ook al lijken marteling en dood de boventoon te voeren!

‘Stervende vrijheid…’ is gebaseerd op waargebeurde feiten en dit geldt ook voor de getuigenissen van de hoofdpersonen. Op 18 februari 2013 werd een Iraanse bekeerling vlak bij Oisterwijk op rituele wijze omgebracht. In ‘Stervende vrijheid…’ leest u over zijn gevonden vrijheid in Christus en hoe hij denkt over het krijgen van een status.

Uitgeverij: Visionuitgeverij
ISBN 9789075613551

€14,95 | clcnederland.com

Zijn oogappel...

Tamara doet dienst in het Israëlische leger. Ze werkt in een veldhospitaal. Het wordt haar allerminst in dank afgenomen, wanneer ze het leven van een gewonde Palestijnse soldaat redt. Fel reageert Shaul op haar inzet voor Israëls vijand. Discussies over de Joodse moraal in deze oorlog laaien op. Wat is van wezenlijk belang? Tamara’s moeder Rebecca is benieuwd hoe het met haar dochter gaat, maar ze krijgt nauwelijks berichten van haar. Het nieuws over de oorlog in Gaza vermeent ze bijna dagelijks van haar vriendin Sarah, die in het oorlogsgebied woont. Dan slaat de angst toe, wanneer ze hoort dat Tamara bij de grondsoldaten is ingedeeld. Zij moeten de gevaarlijke ondergrondse tunnels in Gaza gaan verkennen.
Zal Tamara het er levend van af brengen?

‘Japke heeft haar uiterste best gedaan om alle feiten in het boek te
controleren op waarheid. Het boek is een roman, maar de feiten over de oorlog zijn werkelijkheid. Haar boeiende manier van schrijven maakt dit boek spannend en leesbaar. Tijdens de groei van het verhaal merkte ik dat ik uitkeek naar de rest van de hoofdstukken. Het is een prachtig boek geworden en ik denk dat we het iedereen kunnen aanraden te lezen voor meer kijk op wat er in het Midden-Oosten echt gebeurt. Het is een geestelijke strijd: Satan weet dat hij weinig tijd heeft. Gods volk staat opnieuw onder druk. Dit boek helpt ons inzicht te krijgen in de strijd. Het leert ons dat we moeten bidden voor de vrede van Jeruzalem.’

Uitgeverij: Visionuitgeverij
ISBN 9789075613568

€14,95 | bol.com

Bestellen

Stille strijd in Ethiopië

Stille strijd in Ethiopië is het verhaal van Mesereth, hij hoort bij de ‘Amhara-stam’. Hij heeft niet zoveel spierballen als zijn broers en moet daarom maar een opleiding in de kerk volgen. Wanneer later blijkt dat hij wel goed kan leren, mag hij als enige van zijn familie studeren in Addis Abeba. Daar raakt hij intens betrokken bij de activiteiten van de politiek en kerk. Corrupte praktijken van de overheid en ook van de staatskerk komen aan het licht. Mesereth zoekt naar vastheid, maar vind deze niet in de liefde. Toch brengen zijn falen en teleurstellingen  hem bij de weg, die leven geeft! 

‘Stille strijd in Ethiopië’ is een eerbetoon aan een dappere Ethiopische  moeder. Zij riskeerde haar leven in het opnemen voor de onderdrukte medemensen van haar in Ethiopië. Corruptheid durfde ze eerlijk aan de kaak te stellen. Het zoeken naar wat God wil en het streven naar gerechtigheid  was haar levensmotto. Tot groot verdriet van haar dochter en allen die haar liefhadden is zij enkele jaren geleden in één van de beruchte gevangenissen in Addis Abeba doodgemarteld. De Ethiopische Democratische Partij (voor ieder gelijke kansen en godsdienstvrijheid) mocht Saba niet promoten! 

Bovenstaand feit heeft ook  te maken met een machtsstrijd in Ethiopië. Veel verschillende groeperingen wonen in dit land en er worden wel 56 verschillende talen gesproken. Al een kwart eeuw wordt Ethiopië  met ruim negentig miljoen inwoners voornamelijk bestuurd door mensen uit het Tigrayvolk. Deze bevolkingsgroep bestaat maar uit 6% van de bevolking. De Oromo’s vormen de grootste groep binnen Ethiopië en daarna komen de Amhara’s. In feite komt het erop neer, dat slechts één politieke partij (niet de Ethiopische Democratische Partij!) wordt toegestaan. Ook loopt één op de vier inwoners het risico op arrestatie, wanneer ze kritiek uiten op de overheid via sociale media! 

In ‘Stille strijd in Ethiopië’ is de zelf gecreëerde hoofdpersoon Mesereth een Amhara. Het is onvermijdelijk om zijn jongensjaren te negeren. Zo worden ook deze onder de loep genomen. Daardoor lijkt het aanvankelijk op een boek voor de oudere jeugd. Maar dit verandert na enkele hoofdstukken ingrijpend. Om de situatie van dichtbij mee te maken is het in romanvorm geschreven.

Uitgeverij: Visionuitgeverij
ISBN 978-90-75613-57-5

€14,95 | exclusief € 2.- verzendkosten

bestellen

Buitengesloten

'Verlangen naar heelheid'

Henri Nouwen heeft na zijn confrontatie met Adam - een zwaar gehandicapte jongen- een prachtige omschrijving van ‘heelheid’ onder woorden gebracht.
Het inzicht ‘dat wij niet waardevol zijn, vanwege de dingen die wij doen, of vanwege wat anderen over ons zeggen, of vanwege de dingen die we hebben’ brengt hij overtuigend naar voren.
Zijn boodschap is: ‘Ik ben geliefd door God. In Jezus Christus heeft Hij alles voor mij overgehad om mij eeuwig blij te maken.’ 
Zo kan degene die zich buitengesloten voelt, heelheid ervaren in de omarming van Jezus liefde.

Hoe groot is ons verlangen naar heelheid?
Hoe gaan we om met onze gebrokenheid?
Zoals ziektes, handicaps, veroordelingen en vooroordelen?
Wat is een belangrijke oorzaak, wanneer wij ons buitengesloten voelen?

In dit verhaal komen vooral drie mensen aan het woord;
Een Surinaamse ex-lepra patiënte Suze.
Haar verhaal maakt duidelijk hoe ingrijpend de gevolgen van lepra zijn.
Mee daardoor is LEPRAzending zo belangrijk.
Lucy woont in Paramaribo.
Haar dochtertje lijdt aan sikkelcelanemie.
Ook deze ziekte geeft pijn en beperkingen.
Piet is een Nederlander, die ‘vlucht’ naar Suriname.
Hij lijdt geestelijk onder afwijzing van zijn vrouw.
Dit is de reden waarom hij zich buitengesloten voelt.

Door bijzondere omstandigheden komen Lucy, Suze en Piet met elkaar in contact.
In ‘Buitengesloten’ lees je over hun strijd en hun verlangen naar heelheid!

ISBN : 978-94-6323-381-1
De omslag is gemaakt door Aldert Visser
€ 9,95 | exclusief verzendkosten

Bestellen

Licht in gebrokenheid

Janet heeft een droom, maar kan ze haar droom waarmaken?
Haar realiteit heeft met leven en dood te maken. Meteen al is er de confrontatie met het kwaad. De angst slaat toe wanneer de Hutu’s en de Tutsi’s tegen elkaar tekeer gaan in hun Rwandese kerkgebouw. Wie zal hen bevrijden? Waar is hulp te vinden?
Vanuit reële situaties wordt er in dit boek verteld van duisternis en leegte, maar ook van licht en liefde! Dit verhaal, dat deels op waarheid berust, brengt de gebrokenheid èn de hoop heel dichtbij.

Vanaf de kansel in een kerk te Vancouver klinken deze woorden: ‘God is light and there is no darkness in Him at all. He wants to restore our soul.’ Hier is pastor Mandela, de zoon van pastor Joseph, aan het woord.
Ondanks het feit dat Mandela’s vader is omgebracht in Afrika, getuigt deze pastor van het Licht.
In deze roman komt geregeld de moeder van Mandela aan het woord.
Echte gebeurtenissen in Rwanda, Oeganda, Ethiopië, Frankrijk en Canada worden beschreven.

bestellen

Uitgeverij: Vision Uitgeverij.

ISBN 978-90-75613-57-5


Exclusief verzendkosten

€ 9,95

.

© 2016 Japke de Kraker | Webdesign: Web Made Easy