Bijbelstudies en gedichten


Een korte introductie;

De map met Bijbelstudies ‘Op zoek naar een vaderland’ is in de eerste instantie geschreven voor vluchtelingen en vreemdelingen.
Hierin komen thema’s uit het Oude Testament aan bod, waarin mensen op vlucht zijn. Ook het troostvolle, dat hun hemelse Vader hen aanbiedt, wordt uitgewerkt.
Deze thema's zijn vertaald in het Engels, Frans, Russisch, deels in het Farsi en deels in het Arabisch. Deze Bijbelstudies zijn in het Engels en Nederlands beschikbaar en kunnen gratis doorgestuurd worden via mail: japkedekraker@upcmail.nl

Gedichten uit de bundel ‘teken voor straks’ zeggen iets over ons leven hier op aarde. Maar tegelijkertijd speelt er zich een diepere dimensie af. Soms ongrijpbaar en moeilijk onder woorden te brengen. In 'teken voor straks' wordt met behulp van beelden een poging gedaan het niet zichtbare: het leven in de eindtijd, aanschouwelijk te maken.

Zie bijvoorbeeld onderstaand gedicht uit deze bundel.

verwachtingsvol

ritselend riet
ik voel me thuis
geborgen in jou
wanneer ik mijn ogen sluit
mijn gedachten wieg
op het wijken van jouw woud
hoor ik een zuchten
voel ik een teken
van nieuw leven
o ritselend riet
in je ruisen
verneem ik een fluist'ren
geduld
mijn kind
geduld

Op zoek naar een vaderland

Op zoek naar een vaderland pastoraat voor mensen onderweg
Bijbelstudies met bijbelgedeelten, gespreksstof, gedichten, illustraties, suggesties voor liederen met het oog op o.a..asielzoekers en ontheemden.
Japke de Kraker - Van Abbema

Illustraties en omslag - Henrike de Kraker
Vormgeving - Peter Wierenga
© Dteg 2001
Postbus 499, 8000 AL Zwolle
tel. 038-4270430, fax 038-4270488
e-mail: evangelisatie@gbouw.nl

Teken voor straks

Waar slaat de titel van deze bundel op? We leven in de eindtijd, maar ook in een nieuw millennium. Wat er zich nu afspeelt, heeft betekenis voor straks. Wat er om ons heen gebeurt geeft een signaal af. Of een geur van de dood, of een geur van het leven. Deze gedichten bedoelen bewustwording en bemoediging.

Uitgeverij: www.uitgeverijmes.nl
ISBN139789076061665

€ 3,95 | bol.com

© 2016 Japke de Kraker | Webdesign: Web Made Easy