Japke de Kraker

Japke de Kraker is een schrijfster die al vanaf haar tiende jaar gedichten en sprookjes schreef. Zij heeft een aantal jaren in Suriname gewoond. Daar begon zij met het gericht schrijven voor jongeren. Japke schrijft vooral over situaties, waarin onrecht, discriminatie of onderdrukking aan de het licht komen. De verhalen zijn voor een groot deel op echte ervaringen gebaseerd. Haar boeken zijn voor jong en oud...

Interview met auteur


Voor wie schrijft u het liefst?…
Ik schrijf graag voor jong en oud.
Vanaf wanneer schrijft u ?
Vanaf mijn tiende jaar schreef ik gedichten en sprookjes.
Waarom bent u gaan schrijven?
Toen wij in Suriname woonden, ben ik na een oproep van het Ministerie van Onderwijs verhalen gaan schrijven die voor Surinaamse leerlingen herkenbaar zijn. Ook om hiermee de boodschap van het Evangelie ingang te doen vinden. Die teksten zijn destijds gekocht door Stanley Rensch. Leonoor de Vries begeleidde mij.
De verhalen van mensen en kinderen, die in een underdog positie leven en vaak gediscrimineerd worden, houden mij bezig en over hen wilde ik schrijven. Nog steeds wil ik graag dat mijn lezers meer inzicht krijgen in bepaalde noodsituaties van verwaarloosde kinderen, zieken of vreemdelingen. Wanneer men daardoor beter kan meeleven, ben ik blij. Het belangrijkste is en blijft: bidden voor hen.
Het perspectief dat het Evangelie van Jezus Christus ons biedt (Joh. 3:16), probeer ik al schrijvend handen en voeten te geven.
Wat waren vroeger uw lievelingsboeken?
De Narnia-verhalen van C.S. Lewis, De negerhut van oom Tom, Tranen over Johannesburg e.d.
Leest u nu ook nog jeugdboeken?
Een enkele keer.
Wat zijn nú uw lievelingsschrijvers.
Lynn Austin, Randy Alcorn, Elisabeth Musser, W. Paul Young, Kristen Heitzmann en nog vele andere schrijvers .
Welke boeken zou iedereen gelezen moeten hebben volgens u?
Het belangrijkste boek, wat iedereen gelezen zou moeten hebben, is: de Bijbel.
Verder zijn er heel veel boeiende en informatieve boeken, zoals o.a. ‘Geroepen om vrij te zijn’, 'Kruis & halve maan', 'Anders leren kijken' ,'Verblind', 'de Vliegeraar', 'Een milde regen', enz.
Waar of wanneer krijgt u ideeën voor een boek?
Soms constateer je onrecht door gebrek aan inleving in situaties van ‘slachtoffers.’
Ook heeft het met concrete vragen te maken.

Waar schrijft u het liefst?
In een sfeervolle, rustige omgeving.
Vindt u het fijn dat een redacteur van de uitgeverij u begeleidt bij het schrijven?
Ja.
Hebt u ooit een schrijfcursus doorlopen of bezoekt u de Schrijversschool?
In het verleden heb ik een cursus ‘Winstgevend schrijven’ gevolgd.
Hebt u tips voor andere schrijvers?
Laat je niet door een verwachtingspatroon beinvloeden, wees je bewust van de relatie met je Schepper en je medeschepselen. Probeer origineel en authentiek te zijn. Maak jezelf bewust van je inspiratie-bron.
Ik schrijf omdat ik hoop dat er meer oog voor rechtvaardigheid mag komen.Matteüs 6:33 inspireert mij daarbij. Mijn tip hierbij is: 'Laat je leiden door inspirerende teksten uit Gods Woord.


© 2016 Japke de Kraker | Webdesign: Web Made Easy